DNV ISO 9001

Висока техничка школа академских студија, Београд успешно је окончала процес сертификације својих студијских програма према стандарду ISO 9001:2015. Сертификацију је обавило међународно сертификационо тело Det Norske Veritas – DNV. Овим се потврђује да су студијски програми Наутика, Бродомашинство и Лучки менаџмент потпуно усклађени са IMO1 моделима Међународне поморске организације, односно са одредбама STCW2 конвенције. Такође се потврђује усклађеност академских програма са одредбама унутрашње пловидбе Европске уније.

Овај сертификат је важан корак у процесу афирмације Високе техничке школе академских студија као и поморства/бродарства уопште у Републици Србији.

IMO – International Maritime Organization
STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

У прилогу публикујемо политику квалитета Високе техничке школе академских студија, Београд.