Школарина

Цена годишње школарине на Високој техничкој школи академских студија дефинисана је у следећој табели за све студијске програме. Овај износ се плаћа у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Студијски програмШколарина годишње за
држављане Републике
Србије
Школарина годишње за стране држављане
ОАС - Наутика1600€2500€
ОАС - Бродомашинство1600€2500€
МАС - Лучки менаџмент2000€3000€

Начини плаћања дефинисани су наредном табелом.

Начин плаћањаНапомена
ОдједномПри упису
На четири ратеТоком школске године,
у роковима дефинисаним у Уговору о школовању
На дванаест ратаБескаматни кредит преко Credit Agricole банке

Кандидати који су положили пријемни испит а одустану од уписа, плаћају 50 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. За све додатне информације позовите број телефона 011 323 55 00.

Шта школарина укључује

Школарина укључује две врсте трошкова: основне и увећане трошкове. У основне трошкове покривене школарином спадају:

 • формулари: студентски лист, индекс и пријаве испита,
 • потврда о редовном школовању по захтеву студента,
 • теоријска предавања у фонду по наставном плану и програму,
 • вежбе (аудиторне, рачунарске, графичке на картама),
 • преглед и оцењивање колоквијума и семинарских радова,
 • испит (писмени, усмени, практични) три пута пред наставником,
 • менторство за израду завршног рада,
 • коришћење читаонице и библиотечког фонда.

Увећани трошкови покривени школарином састоје се из следећих елемената:

 • израду дипломе са додатком дипломе за завршетак ОАС и МАС на српском језику и писму,
 • вежбе у машинској радионици,
 • вежбе у бродској радионици,
 • вежбе на симулатору пловидбе,
 • вежбе навигације на броду,
 • за вежбе из навигације на окосницама и навигацијским картама,
 • вежбе управљања и маневрисања бродом,
 • вежбе веслања,
 • вежбе из електронике и електротехнике,
 • вежби морнарских вештина, бродске обуке и држања страже,
 • организација и реализација посета речним лукама студената,
 • трошкове комисијског оцењивања мастер рада (читања, усмена одбрана, надокнада за екстерног члана комисије).