Студијски програми

На Високој техничкој школи Београд реализују се два основна академска студијска програма првог степена и један мастер академски студијски програм другог степена. Студијски програми првог степена  Наутика и Бродомашинство трају четири године и омогућавају стицање по 240 ЕСПБ и звања дипломирани инжењер саобраћаја и дипломирани инжењер машинства, респективно. Студијски програм другог степена Лучки менаџмент траје једну годину и омогућава стицање 60 ЕСПБ и звање мастер менаџер.

Преузмите флајер Високе техничке школе академских студија у Београду.

Висока техничка школа академских студија нуди широк спектар студијских програма за своје будуће студенте. Сазнајте нешто више о расположивим студијским програмима на следећим страницама нашег сајта.