Звања и плате помораца

Звања помораца

У нашој земљи, звања у поморству дефинише Уредба о звањима, условима за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских бродова, објављена у Службеном гласнику РС бр. 87/11 и 104/13. Уредба је донесена у складу са STCW конвенцијом.

STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) конвенција дефинише квалификационе стандарде за заповеднике брода, управитеље машине, официре и особље страже на прекоморским бродовима. Установљена је 1978. године али је до данас било више ревизија првобитног стандарда. Последња ревизија дефинисана је у Манили 2010 године. Сви студијски програми Високе техничке школе академских студија у Београду, усклађени су са STCW конвенцијом односно њеном последњом ревизијом.

Висока техничка школа у Београду својим студентима oбeзебеђује образовање које је неопходан предуслов за стицање највиших поморских звања. Ми смо једина институција на територији бивше Југославије која нуди четверогодишње основне академске студије, према препорукама актуелне ревизије STCW конвенције, које омогућавају достизање 240 ESPB (европски систем преносивих бодова дефинисан болоњском конвенцијом) што је предуслов за стицање највиших наутичких и бродомашинских звања.

Треба нагласити да Висока техничка школа образује студенте за унутрашњу и поморску пловидбу, при чему се под унутрашњом пловидбом подразумева речна и језерска пловидба.

Звања у служби палубе - наутичарска звања

Р/БЗвањеСтандард
1.Заповедник брода од 3000 BT (бруто тона) или вишеSTCW II/2
2.Први официр палубе на броду од 3000 BT или већемSTCW II/2
3.Заповедник брода од 500 BT до 3000 BTSTCW II/2
4.Први официр палубе на броду од 500 BTSTCW II/2
5.Заповедник брода до 500 ВТSTCW II/3
6.Официр пловидбене страже на броду од 500 BTSTCW II/1
7.Официр пловидбене страже на броду до 500 BTSTCW II/3

Звања у служби машине - бродомашинска звања

Р/БЗвањеСтандард
1.Управитељ машине на броду са машинским комплексом погонске снаге од 3000 kW или јачимSTCW III/2
2.Други официр машине на броду са машинским комплексом погонске снаге од 3000 kW или јачимSTCW III/2
3.Управитељ машине на броду са машинским комплексом погонске снаге од 750 kW до 3000 kWSTCW III/3
4.Други официр машине на броду са машинским комплексом погонске снаге од 750 kW до 3000 kWSTCW III/3
5.Официр пловидбене страже на броду са машинским комплексом погонске снаге од 750 kW или јачимSTCW III/1

Плате помораца

Наведене плате су само оквирне месечне вредности на светском тржишту рада и варирају од компаније до компаније, односно зависе од прецизне дефиниције звања. Сваки запослени започиње службу као официр пловидбене страже а касније се пење на лествици звања најдаље до Заповедника брода или Управитеља машине.

Плате звања у служби палубе

ЗвањеПлата у US$
Заповедник бродаод 12000 до 24000 изузетно до 30000
Први официр палубеод 8000 до 12000
Официр пловидбене стражеод 2000 до 4000

Плате звања у служби машине

ЗвањеПлата у US$
Управитељ машинеод 9600 до 19200
Други официр машинеод 6400 до 9600
Официр пловидбене стражеод 1600 до 3200