Акредитација

По добијеном Извештају о почетној акредитацији високошколске установе односно студијског програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00004/48/2017-06 од 24.03.2017, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, издало је Високој бродарској школи академских студија у Београду, дозволу за рад број 612-00-00951/2017-06 од 25.04.2017, којом је одобрено извођење студијских програма: ОАС – Наутика, ОАС – Бродомашинство и МАС – Лучки менаџмент.