Акредитација

Висока техничка школа академских студија Београд, успешно је завршила акредитациони процес високошколске установе као и студијских програма основних и мастер академских студија. Акредитовани су студијски програми основних академских студија Наутика и Бродомашинство и студијски програм мастер академских студија Лучки менаџмент. Уверења су издата од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.

Акредитација установе

Акредитација ОАС Наутика

Акредитација ОАС Бродомашинство

Акредитација МАС Лучки менаџмент

Дозвола за рад

Висока техничка школа академских студија Београд, такође је акредитована од стране међународног сертификационог тела DNV чиме се потврђујe усклађеност наших студијских програма са моделима Међународне поморске организације, са одредбама STCW конвенције као и са одредбама унутрашње пловидбе Европске уније. Обавезно погледајте и следећу страницу.