Школарина

Цена годишње школарине на Високој бродарској школи академских студија дефинисана је у следећој табели за све студијске програме. Овај износ се плаћа у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Студијски програмШколарина годишње
ОАС - Наутика2000€
ОАС - Бродомашинство2000€
МАС - Лучки менаџмент2000€

Начини плаћања дефинисани су наредном табелом.

Начин плаћањаНапомена
ОдједномПри упису
На четири рате
На дванаест ратаБескаматни кредит преко Credit Agricole банке

Попуст на школарину

Савет Високе бродарске школе академских студија Београд, одлучио је да сви потенцијални студенти који се пријаве и положе пријемни испит до краја маја 2019. године, у школској 2019/2020. години, остварују попуст од 20% на цену школарине од 2000 € за програме основних академских студија: Наутика и Бродомашинство.

Попуст се остварује после предаје докумената о завршетку средње школе и положеног пријемног испита. Кандидати који су положили пријемни испит а одустану од уписа, плаћају 50 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. За све додатне информације позовите број телефона 0649567129.

Шта школарина укључује

Школарина укључује две врсте трошкова: основне и увећане трошкове. У основне трошкове покривене школарином спадају:

 • формулари: студентски лист, индекс и пријаве испита,
 • потврда о редовном школовању по захтеву студента,
 • теоријска предавања у фонду по наставном плану и програму,
 • вежбе (аудиторне, рачунарске, графичке на картама),
 • преглед и оцењивање колоквијума и семинарских радова,
 • испит (писмени, усмени, практични) три пута пред наставником,
 • менторство за израду завршног рада,
 • коришћење читаонице и библиотечког фонда.

Увећани трошкови покривени школарином састоје се из следећих елемената:

 • израду дипломе са додатком дипломе за завршетак ОАС и МАС на српском језику и писму,
 • вежбе у машинској радионици,
 • вежбе у бродској радионици,
 • вежбе на симулатору пловидбе,
 • вежбе навигације на броду,
 • за вежбе из навигације на окосницама и навигацијским картама,
 • вежбе управљања и маневрисања бродом,
 • вежбе веслања,
 • вежбе из електронике и електротехнике,
 • вежби морнарских вештина, бродске обуке и држања страже,
 • организација и реализација посета речним лукама студената,
 • трошкове комисијског оцењивања мастер рада (читања, усмена одбрана, надокнада за екстерног члана комисије).