Професионални кадар

Висока техничка школа акадесмких студија запошљава двадесет и осам лица за реализацију наставе, од чега су три редовна професора, један ванредни професор, седамнаест доцената, четири наставника страних језика, два наставника морнарских вештина и један асистент не рачунајући инструкторе из сарадничких институција. Од запосленог наставног особља, двадесет и један наставник и један асистент су у сталном радном односу, шест наставника су у допунском радном односу.

Према квалификационој структури наставници покривају научне области: машинство, електроника и електротехника, право, медицина, математика и физика, хемијска технологија, екологија, економија, страни језици (енглески, немачки, руски). Најбројнији су доктори машинства, електронике и електротехнике.

pdf-150x150

Списак запослених наставника