Упис на мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину и омогућавају стицање 60 ЕСПБ што укупно износи 300 ЕСПБ са основним академским студијама. Рокови за упис су јунско – јулски и септембарски. Могућe јe уписати студијe уз рад, што јe прeдвиђeно актуeлним Законом о високом образовању чимe сe формално рeгулишe статус запослeних студeната.

Мастер студијски програм: Лучки менаџмент.
Предуслов за упис: Остварених 240 ЕСПБ бодова у претходном школовању.
Број студената: 25.

Школарина
Трошкови школарине детаљно су описани на следећој страници.

Додатни услови и рангирање кандидата

За упис на мастер академске студије не полаже се пријемни испит, али се за студенте са других студијских програма врши оцењивање сродности програма. Одлуку о нивоу сродности доноси Наставно веће по истој процедури као за прелазак на основне студије. Одлуком се дефинише број допунских испита и рок за њихово полагање који не може бити дужи од почетка другог семестра.

Комисија за пријем студената посебно вреднује претходни рад студената на научно истраживачком раду који може бити: рад у истраживачким организацијама, јавно публиковање радова на студентским смотрама, учешће или вођење научних пројеката као и писање научних саопштења. Ово се бодује оценама 1-5 и придодаје просечној оцени са претходног школовања. Остварена просечна оцена са претходног нивоа школовања је остварен број поена за упис на коју се додају поени по процени комисије. На основу тако укупно утврђеног броја поена формира се ранг листа. Првих 25 кандидата стиче право уписа.

Датуми у вези уписа и пријемних испита за јунско/јулски уписни рок

ДогађајДатумВреме
Пријем докумената кандидатадо 04.07.2022. 09.00h-15.00h
Пријемни испит из географије04.07.2022. 12.00h
Пријемни испит из математике04.07.2022. 13.00h
Објављивање ранг листе кандидата05.07.2022. до 11.00h
Пријем жалби и приговора на ранг листу05.07.2022. 09.00h-10.00h
Упис кандидата07.07.2022.09.00h-14.00h

Датуми у вези уписа и пријемних испита за септембарски уписни рок

ДогађајДатумВреме
Пријем докумената кандидатадо 12.09.2022. 09.00h-15.00h
Пријемни испит из географије12.09.2022. 12.00h
Пријемни испит из математике12.09.2022. 13.00h
Објављивање ранг листе кандидата13.09.2022. до 10.00h
Пријем жалби и приговора на ранг листу14.09.2022. до 10.00h-12.00h
Објављивање решења по жалбама кандидата15.09.2022. до 12.00h
Упис кандидата16.09.2022.09.00h-13.00h

Пријављивање за упис може се обавити преко следеће форме.

Такође, можете преузети и оригинални текст конкурса за упис у школску 2020/2021. годину.

pdf-150x150

Конкурс за упис у школску 2020/2021. годину.

*
*
*
*
*
Подаци о студенту
*
*
*
*
*
*
*
*
Подаци о сталном боравку студента
*
*
*
Адреса за време студирања и школарина
*
*
*
*
*
Подаци о предузећу или установи које плаћа шкларину:
*