Општа акта

На овој страници налазе се документа која обезбеђују јавни увид у рад Високе бродарске школе академских студија у Београду. У прилогу се налазе следећа документа: статут, правилник о студијама, кодекс професионалне етике, правилник о раду студентског парламента, правилник о избору у звања наставника, стратегија обезбеђења квалитета, књига предмета ОАС Наутика, књига предмета ОАС Бродомашинство и књига предмета МАС Лучки меаџмент.

Општа документа

Статут

Правилник о студијама

Кодекс професионалне етике

Правилник о раду студентског парламента

 Правилник о избору у звања наставника

Стратегија обезбеђења квалитета

Годишњи план рада за школску 2018/2019.

Годишњи календар рада за школску 2018/2019.

Књиге предмета

Књига предмета ОАС Наутика

Књига предмета ОАС Бродомашинство

Књига предмета МАС Лучки менаџмент