О нама

Висока техничка школа академских студија своју визију и мисију развоја заснива на физичко – географским, историјским и економским интересима наше земље. У физичко-географском смислу кроз Републику Србију протиче 588 km међународног пловног пута реке Дунав. Пловни пут Дунава, преко канала Рајна-Мајна-Дунав повезује Балтичко и Црно море. У географском простору има услова за око 1630 km пловних путева од чега око 1340 km има услове за пловидбу бродова носивости до 1000 t. Историјски записи говоре о пловности Дунава још у време Грка и Римљана, а прву флоту од 74 лађе направио је капетaн Миша (Миша Анастасијевић) у периоду 1825-1843. године.

Књаз Михаило је својим указом из 1862. године почео да развија бродарство као државни пројекат куповином брода Делиград од Руса. Од тада до данас, са мањим или већим интензитетом, развијани су пловни путеви, пристаништа, зимовници за бродове. У данашње време најбитније је посматрати економске аспекте водног саобраћаја. У том смислу треба знати да су трошкови транспорта водом 2,5 пута нижи од трошкова железничим транспортом, а шест пута од камионског транспорта, да овај вид саобраћаја има већу продуктивност рада по једном запосленом од свих других облика транспорта, да има изванредну могућност укључивања у интегрални транспорт и да су трошкови знатно нижи. Наша земља има око 8000 искусних помораца регистрованих у Међународним организација који треба своја знања да оставе млађим нараштајима. Потреба за бродарским кадром у многим пријатељским земљама постоји, а могућност њиховог школског система су недовољне. Школовање у развијеним земљама запада је изузетно скупо односно много скупље него код нас.

Висока техничка школа академских студија има за циљ да школује кадрове за два основна занимања у водном саобраћају, наутичаре и бродомашинце. У области даљег стручног усавршавања организоване су и мастер студије из области лучког менаџмента.

За реализацију постављеног циља школовања обезбеђено је око 1000 m2 наставног простора за кабинетску и консултативну наставу у кабинетима наставника, на адреси Булевар војводе Мишића 37, Београд. У оквиру постојећег наставног простора обезбеђен је један амфитатар са преко 100 места, три мања амфитеатра са по 50 места, један кабинет за стручну наутичку наставу са 50 места и рачунарски кабинет са 25 рачунара и посебним простором за симулатор пловидбе. Овај простор је визуелно повезан са рачунарским кабинетом у ком се могу реализовати различите виртуелне вежбе на рачунару, а у складу са наставним планом и програмом. Наставни простор прати и просторија библиотеке са читаоницом. Библиотека је опремљена са преко 1000 наслова из области бродарства. Посебан раритет чине стара издања поморских књига које смо добили на чување од искусних, пензионисаних помораца.

Поред наставних просторија, где је и седиште школе, Булевар војводе Мишића, школа је за практичну наставу од 45 часова обезбедила машинску радионицу у Алатници Лазаревић и у Југословенском речном бродарству наставу на њиховим бродовима радионицама. Обезбеђени су бродови за стручну праксу у смислу управљања бродом под контролом искусних инструктора и капетана. Менаџмент школе је у интензивниом преговорима и са другим школама и институцијама како би практичне вежбе и радње студенти могли да вежбају у што мањим групама и тако стицали, не само теоријско, већ и практично знање.