Шта добијате

Изузетно плаћен и друштвено одговоран посао

Занимања трговачке морнарице спадају у најплаћенија и најцењенија занимања у свету при чему по заради значајно надмашују скоро све остале секторе људског деловања. Студирањем код нас стварате претпоставке за достизање највиших бродарских звања Заповедника брода или Управитеља машине без обзира на носивост брода или снагу машинског комплекса а самим тим и достизање највишег платног разреда на међународном тржишту рада.

У бродарској бранши на светском тржишту рада постоји значајан дефицит поморског кадра што даје могућност нашим студентима да се укључе на то тржиште рада. Такође, у нашој земљи постоји велики дефицит високообразованог кадра за потребе унутрашње пловидбе трговачке морнарице.

Практична настава

За потребе практичне наставе обезбеђен је приступ машинским радионицама Алатнице Лазаревић и Дунав групе агрегати као и ресурсима Центра за поморце и бродаре. Обезбеђена је и стручна пракса на бродовима под контролом искусних инструктора и капетана.

Акредитација

Позитивним извештајем Kомисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја издало је Високој техничкој школи дозволу за рад број 612-00-00951/2017-06 од 25.04.2017.

Сертификација према ИСО 9001:2015

Oд стране међународног сертификационог тела Det Norske Veritas – DNV извршена је сертификација о усклађености студијских програма према STCW конвенцији и моделима образовања Међународне поморске организације.

Шта добијате

Добијате академско образовање и врхунске вештине, веома применљива и практична инжењерска знања за најцењенија занимања на светском тржишту рада, од стручњака са вишегодишњим искуством управљања бродом или машинским одељењем брода.

Експертска знања

Током четверогодишњих студија обезбеђујемо стицање експертских знања из области наутике, бродомашинства и менаџмента у лукама, диплому студија акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз стицање вештина за добијање међународно признатих STCW сертификата.