Мeђународна поморска организација

Међународна поморска организација (International Maritime Organization) је специјална агенција Уједињених нација основана 1948. године, задужена за регулисање проблема бродарске делатности са 172 државе чланице. Седиште организације налази се у Лондону. Ова организација је извор око 60 различитих регулаторних механизама који обезебеђују стандарде образовања помораца, побољшавају безбедност поморске пловидбе, олакшавају одвијање поморске трговине, обезбеђују заштиту мора и животне средине и слично.

Поменимо само неке од најважнијих конвенција донесених у оквиру Међународне поморске
организације:

  • STCW, међународна конвенција о стандардима образовања, сертификације и држања страже,
  • MARPOL, међународна конвенција за спречавање загађења мора и океана,
  • SOLAS, конвенција за заштиту људских живота у поморској пловидби,
  • HNS, конвенција о превозу опасних и штетних терета у поморској пловидби.

Конвенција STCW

Конвенција STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, дефинише стандарде образовања, сертификације и држања пловидбене страже за поморце на међународном нивоу. Република Србија је потписник ове конвенције. Конвенција је први пут донесена 1978. године али је последња ревизија, тзв. амандмани из Маниле, дефинисана 2010. године. Транзициони период за усвајање промена дефинисаних последњом ревизијом истиче 2017. године.

Сви студијски програми Високе техничке школе академских студија у Београду потпуно су усклађени са последњом ревизијом STCW конвенције из 2010. године. Због обима уведених промена наши програми основних студија трају четири године.

Пошто је бродарство област регулисана међународним стандардима STCW конвенције, за разлику од других области људске делатности, наша диплома је призната било где у свету.