Одлука о васпитно-образовном процесу

У складу са Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања „Сл. Гласник РС“ бр. 31/2020 од 16.03.2020. године и инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директор Високе бродарске школе академских студија доноси следећу

ОДЛУКУ

Васпитно-образовни процес обављаће се електронски, односно, другим електронским путем, тако што ће наставно особље и студенти радити на даљину, односно од својих кућа за време ванредног стања.

 

У Београду, 16.03.2020. године

Висока бродарска школа академских студија

Проф. др Зоран Јовановић, в.д. директор

facebook

Пратите нас на Фејсбуку.

instagram

Пратите нас на Инстаграму.