Нови научни радови професора Високе бродарске школе

Доц. др Соња Кетин

Професор Високе бродарске школе академских студија, Београд, доц. др Соња Кетин, у току 2018. публиковала је два научна рада за часопис Fresenius Environmental Bulletin који припада SCI листи најреномиранијих научних издања у свету. Ради се о следећим радовима:

  • COMPARISON OF MAXIMUM RANGE OF POLLUTANTS, Volume: 27  Issue: 2  Pages: 1157-1163
  • ANALYSIS OF SWQI INDEX OF THE RIVER IBAR (SERBIA),  Volume: 27  Issue: 4  Pages: 2505-2509

Апстракти радова

COMPARISON OF MAXIMUM RANGE OF POLLUTANTS

Paper present modeling for max range of nitrogen oxide in the fertilizer plant (FP). Based on the results of modeling and analysis of aggregate data it can be concluded that the application of software ALOHA (model) it is possible to plan and manage the set limit values for concentrations of pollutants in industrial plants along with monitoring the dispersion of pollutants in the fertilizer plant. The model was applied, which based on Gaussian distribution calculates maximum range of pollutants and pollutant concentrations. These researches are specific and using the model of NO2 dispersion, the dominant pollutants in the fertilizer industry. The modeling for the control and reduction of pollution (MCRP) can be used in case of chemical accidents.

ANALYSIS OF SWQI INDEX OF THE RIVER IBAR (SERBIA)

The characterization of water quality is based on data from five hydrological measuring stations along the Ibar River flow through Serbia for the period from 2007 to 2013. The paper presents a new approach to surface water quality research using SWQI index assessment (Serbian Water Quality Index). The SWQI indicator is based on the original WQI (Water Quality Index) method. The environmental indicator for the area of waters SWQI shows that the calculated values of the index number are in the range of 77 to 82, the water quality of the Ibar River, which corresponds to the descriptive indicator of „good water“ i.e. II class of watercourse rating. A significant correlation exists between the values of the BPK5 and SWQI parameters.

Мр Татјана Мирковић

Асистент Високе бродарске школе академских студија, Београд, мр Татјана Мирковић, публиковала је рад на тему Wirtinger inequality using Bessel functions. Рад је објављен у часопису Advances in Difference Equations који такође припада SCI листи.

Апстракт
This paper presents of some new Wirtinger-type integral inequalities by using Bessel Functions. We establish one weighted Wirtinger inequality.

Доц. др Лазо Кукобат и доц. др Драгана Ђерговић

Професори Високе бродарске школе академских студија, Београд, доц. др Лазо Кукобат и доц. др Драгана Ђерговић, објавили су научни рад  на тему „Мултинационална бродска посада и запослени у бродарству: Интерактивно управљање.“ Рад је објављен у реномираном часопису Техника који већ 73 године континуирано излази у издању Савеза инжењера и техничара Србије. Часопис излази двомесечно на око 200 страна, формата А4 и дистрибуира се у земљи и иностранству у око 30 земаља, путем претплате и размене.

Апстракт
Током неколико последњих деценија, технички прогрес, глобализација и трговинска либерализација, праћени диверсификацијом бродарских активности и континуалним растом прекоморске трговине и поморског превоза, довели су до слободног протока информација, технологије и радне снаге преко националних граница. Са друштвеног становишта, актуелни тренд у делатности бродарства значи рад у мултикултуралној бродској посади, у мултинационалним бродарским компанијама, у динамичном, комплексном и специфичном радном окружењу. Управљање људским фактором у оваквом окружењу подразумева много више од менаџемента људских ресурса. Укључује управљање интеракцијом људског фактора са групама, организацијом, технологијом и радном праксом, као и њиховом интеграцијом у средину која је истовремено радна, учешћа и социјална. Наведено може узроковати низ питања која се односе на идентитетске и комуникационе проблеме од значаја за поморску ефикасност и безбедност. Неки од одговора, истражују се у овом раду.

facebook

Пратите нас на Фејсбуку.

instagram

Пратите нас на Инстаграму.