Друштвено одговорно понашање Високе бродарске школе академских студија и однос према општем добру

Наставник Високе бродарске школе академских студија (ВБШ АС), из Београда, професор др Марко Д Андрејић, дипл.инж., бивши вишегодишњи (11 година) начелник мултидисциплинарне интервидовске Катедре логистике ВА, пуковник ВС у пензији са задржаним звањем професора Војне академије Универзитета одбране (ВА УнО), даровао је Управи за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије обиље интелектуалног материјала (знања) из области ЛОГИСТИКЕ и ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, обима 550 Гб.

Даровани материјали садрже читав досадашњи двадесетпетогодишњи наставнички и стваралачки рад професора др Марка Д Андрејића, дипл.инж., у облику уџбеника и књига (8 ауторских уџбеника и 1 комерцијална књига, 1 практикум, 1 скрипта, 1 лекција); преко 300 ауторских стручних и научних радова објављених у часописима (домаћим и иностраним) и на научним и стручним скуповима; више пројеката, студија и анализа; наставних планова и програма, студијских програма; говора са јавних наступа у различитим пригодама; логистичке новогодишње честитке-епистоле упућиване бројним утицајним субјектима у земљи; вредна промишљања о развоју високог образовања у области одбране и смернице за мисаоно промишљање и оперативно деловање у области логистике одбране; доста историјских садржаја и садржаја идентитетског карактера од значаја за логистику и високо образовање у области одбране.

У материјалу су и документована и евидентирана бројна значајна догађања у земљи и иностранству, а од значаја су за логистику одбране и државну (националну) логистику за чије се јачање и утемељење упорно залагао.

Ту су и бројна дела војне наставнообразовне литературе (посебно правила и упутства), зборници радова са научних и стручних скупова; бројни семинарски радови са свих облика студија и усавршавања у ВА УнО и бројни завршни радови (дипломски, стручни, мастер, магистарски и докторски радови). Садржано је и доста књига из области логистике (педесетак), од познатих логистичких ауторитета из наше земље и иностранства.

Такође, материјал садржи и размишљања и смернице за развој логистичке теорије и праксе у склопу развоја „науке и праксе” одбране и за школовање и усавршаваање логистичког кадра……..

„ДАР који сам даровао нашој Војсци је израз жеље да са Војском и шире сектором одбране несебично поделим све оно што сам, кроз професионалну службу и непосредно по престанку ПВС, стицао и уграђивао у себе и систем одбране захваљујући пре свега војсци која ме је школовала и васпитавала и омогућила да стекнем доста знаја и искуства, унапредим способности И ПОСТАНЕМ БОЉИ ЧОВЕК. Надам се и да ће дародавство интензивирати успостављену сарадњу Високе бродарске школе и Министарства одбране, посебно структура које се баве високим образовањем, обуком и логистиком одбране”, каже професор др Марко Д Андрејић, дипл.инж..

На екстерном диску урученом Управи за логистику (Ј-4) ГШВС пише:
„Дар Управи за логистику ГШВС од пуковника у пензији редовног професора др Марка Д Андрејића, дипл.инж., професора ВБШ АС, у циљу уштеде времена колега из управе при раду на логистичком промишљању, а са жељом да негујемо континуитет логистичког постојања, генерацијско и међугенерацијско јединство и синергију и јединство логистичке теорије и праксе.”

2. Професор др Марко Д Андрејић, је у склопу сарадње са Институтом за модерно образовање (ИМО), чији је члан, објавио на блогу запажен чланак под називом „Дијалектичко јединство теорије и праксе васпитнообразовног процеса”.

 

Контакт:
МАРКО АНДРЕЈИЋ
Улица  Друге  Српске армије број 19/3/20
Београд
Тел. +381 64  8947 188
Е-mail : markodandrejic@hotmail.com

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Faculty of Maritime Academic Studies Belgrade

Булевар војводе Мишића 37
БЕОГРАД

facebook

Пратите нас на Фејсбуку.

instagram

Пратите нас на Инстаграму.