Обавештење за студенте

Нова обавештења у вези са студирањем на Високој Бродарској Школи Академских Студија студенти могу да прате на страници студентски сервис.

Обавештавамо студенте друге године (смер Наутика и Бродомашинство) да ће се консултације из предмета Примена рачунара у поморству код Проф. др Жељка Станковића одржати у четвртак 29.10. у 10 часова у просторијама Школе.

Oбaвeштaвaмo свe зaинтeрeсoвaнe студeнтe Висoкe Брoдaрскe Шкoлe Aкaдeмских студиja дa ћe сe у пeтaк 30.10.2020. гoдинe у 14 чaсoвa у прoстoриjaмa шкoлe oдржaти увoднo прeдaвaњe o критeриjумимa зa издавањa брoдарских књижица за трговачку и речну морнарицу зa држaвљaнe Рeпубликe Србиje.

Teмe кoje ћe бити oбухвaћeнe нa увoднoм прeдaвaњу су:

Прoцeдурe зa издaвaњe бродарских књижицa,
Сaдржaj књижицe и нaдлeжни oргaни зa издaвaњe,
Нaчин и пoступaк пoлaгaњa испитa зa стицaњe oдгoвaрajућeг нивoa oбукe

Увoднo прeдaвaњe ћe вoдити нaш истaкнути кaпeтaн брoдa сa дугoгoдишњим искуствoм гoспoдин Сaрaч Срeћкo. Moлe сe сви зaинтeрeсoвaни студeнти дa пoтврдe свoje присуствo нa мaил aдрeсу: office@vbs.edu.rs или пoзивoм нa брoj телефона: 060/44-42-895.

Обавештавају се студенти четврте године смера наутика, да ће доц. др Никола Стаменковић одржати консултације из предмета Поморске телекомуникације 22.10.у 16:30 часова.

Обавештавају се студенти смера Бродомашинство да ће проф. Биљана Комадинић консултације из предмета Енглески језик 1, Енглески језик 3, Енглески језик 4 у зимском семестру школске 2020/21 одржавати сваке среде и петка у периоду од 9:30-10:30 часова.

Обавештавају се студенти треће године смера Наутика, да ће се консултације из предмета Немачки језик 1 код професорке Драгане Костић одржати у понедељак 12.10. у 12 часова просторијама ВБШАС. У наведено време је потребно да дођу и студенти четврте године смера Наутика, који нису положили Немачки језик 1 и Немачки језик 2 у претходној школској години.

Обавештавају се студенти друге године да су консултације из предмета Терестричка навигација код Доц. др Светислава Шошкића 8.10. у 12 часова часова просторијама ВБШАС.

Обавештавају се студенти треће године да су консултације из предмета Електронски навигациони системи код Доц. др Светислава Шошкића 8.10. у 12 часова просторијама ВБШАС.

facebook

Пратите нас на Фејсбуку.

instagram

Пратите нас на Инстаграму.